ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ:

Η Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας ο σύμβουλος και ο πελάτης διερευνούν τη συναισθηματική κατάσταση, τις δυσκολίες και τα μπλοκαρίσματα του πελάτη που μπορεί να τον εμποδίζουν να ζήσει μια ζωή πιο ικανοποιητική, χαρούμενη, και δημιουργική, πιο κοντά σε ότι τον κάνει πιο ευτυχισμένο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί μια βοηθητική σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον σύμβουλο είναι η άνευ όρων αποδοχή του πελάτη, η ενσυναίσθηση του συμβούλου απέναντι σε ότι βιώνει ο πελάτης και η αυθεντικότητα. Έτσι μπορεί να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης , σεβασμού και εχεμύθειας , στοιχεία θεμελιώδους σημασίας για μια επιτυχημένη σχέση πελάτη- συμβούλου. Σημειώνουμε ότι ο σύμβουλος σέβεται το απόρρητο της σχέσης με τον πελάτη , το οποίο μπορεί να αρθεί μόνο σε περίπτωση που απειλείται η ζωή του.

Η προσωποκεντρική συμβουλευτική προωθεί μία διευκολυντική σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον σύμβουλο η οποία εμβαθύνει στην συναισθηματική και αντιληπτική εμπειρία του πελάτη , μέσω της ενεργητικής ακρόασης , της αυθεντικότητας, της ενσυναίσθησης και της αποδοχής. Έτσι καλλιεργείται το κατάλληλο κλίμα που θα βοηθήσει τον πελάτη σε θέματα:

Διαχείρισης άγχους
Θετικής διάθεσης 
Απελευθέρωση θλίψης
Διαχείριση θυμού
Απώλειας και πένθους
Αυτοεκτίμησης
Βελτίωση Προσωπικών σχέσεων
Αλλαγή καριέρας
Επαγγελματικού προσανατολισμού

Επίσης βοηθά τον πελάτη να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη ζωή του ή στον τρόπο που αντιλαμβάνεται ,αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται τη ζωή του.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Οι ομάδες συνάντησης είναι ένα δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης και αλλαγής . Στις ομάδες αυτές συναντιούνται 5 έως 10 άτομα , καθισμένοι σε κύκλο ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη οπτική επαφή ανάμεσα σε όλα τα μέλη τα οποία μοιράζονται τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους παρουσία ενός ή δύο διευκολυντών – συμβούλων.

Η δύναμη της ομάδας συνάντησης βρίσκεται στην μοναδική ευκαιρία που έχει ο συμμετέχων, να λάβει πολλαπλές οπτικές ανατροφοδότησης όσον αφορά την εμπειρία που μοιράζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας καθώς επίσης στήριξη και ενθάρρυνση, μέσα σε ένα ασφαλές και εχέμυθο περιβάλλον.

Αυτές οι διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να παρέχουν στα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να βαθύνουν το επίπεδο της αυτογνωσίας και να μάθουν πως σχετίζονται με τους άλλους.

Η ομάδα συνάντησης μπορεί να είναι ένα ασφαλές και υποστηρικτικό μέρος όπου τα μέλη θα πειραματιστούν με νέες ιδέες και τρόπους να σχετίζονται και να υπάρχουν. Η ομάδα, με την ενεργητική βοήθεια των διευκολυντών, βοηθά τα μέλη να δουν ότι δεν είναι μόνα σε όσα βιώνουν, σκέφτονται και αισθάνονται το οποίο είναι πολύ ανακουφιστικό, μετασχηματιστικό και ταυτόχρονα απελευθερωτικό.